Характеристики и единици за измерване при видеонаблюдение

Чувствителността на видеокамерите се характеризира от минималната пролука на диафрагмата (с максимално F-число), показващи видеосигнал с широчина 1 В на тестовата таблица, осветеността на която е 2000 lx, а цветова температура 3200 К. Чувствителността на видеокамерата, определена точно в широкоформатна телевизия, често се бърка в охранителното видеонаблюдение с минималната осветеност.

Минимална осветеност – (в характеристиките на видеокамерите този параметър често е посочен като «чувствителност») това е най-малката осветеност на обекта, при която видеокамерата дава разпознавателен сигнал, изразяващ се в луксове на обекта. Редица производители използват термина разпознавателен сигнал в широкия смисъл и не посочват нивото на сигнала на изхода на видеокамерата. Това ниво може да съставя дори 10 %, което при включена АРУ ще изглежда значително по-голямо.

Динамичен диапазон на ПЗС — матрицата на видеокамерата се определя като максимален сигнал по отношение към средно квадратичната стойност на фона на експозицията, т.е. съотношението на тъмни и светли обекти в рамките на една картина. Колкото по-високо е това съотношение, толкова повече тъмните елементи ще се виждат на общия светъл фон на картината.

Разрешителна способност на видеокамерата – това е максималното число на линии, които се събират в един кадър на монитора (ТВЛ — телевизионни линии). Обикновено се посочва разделителната способност по хоризонтала, разделителната способност по вертикала е от хоризонталната.

Разделителната способност на устройствата за обработка и показване на видеоинформацията се измерва, като правило, в пиксели. Това е способността на уреда да наблюдава отделно, да фиксира и (или) показва близко разположени точки на графическия образ на обекта. Измерва се с цифра на отделно показани точки, намиращи се на дюйм едно от друго на повърхността на кадъра. Първото число – броя на точките по хоризонтала, второто – по вертикала. Понякога тя се измерва в CIF.

Съотношение сигнал/шум – това е превишаването на нивото на сигнала над нивото на шума при минимална осветеност, измерва се в dB и зависи от качеството на ПЗС-матрицата на видеокамерата. На екрана шумното изображение изглежда като зърнистост или сняг, а в цветните изображения се появяват къси цветни линии или проблясъци.

Скорост на записа (на възпроизвеждане или преглед) – Кадровата честота – брой кадри, които видеосистемата записва (възпроизвежда или предава) за една секунда. Измерва се в кадри в секунда (англ. frames per second, fps). Понякога производителите използват pps — количество на полу-полетата, които се показват от видеосистемата за секунда. 1fps = 2pps.

Режими на запис

  • Непрекъснат запис – това е постоянният денонощен запис на видео изображения,
  • Запис по разписание – запис в определено време на денонощието,
  • Запис по тревога – запис започва при постъпване на определен сигнал,
  • Запис по детектор на движението – записът се осъществява само по време на промяна на изображението,
  • Експертна запис или запис в ръчен режим – записът започва по команда на оператора (при натискане на бутон).