Начало

Видеонаблюдението е процес, който се осъществява с помощта на оптично-електронни устройства, предназначени за визуален контрол или автоматичен анализ на изображения (автоматично разпознаване на лица, регистрационни номера).

Техническите средства, които се използват при видеонаблюдение са:

  • Видеокамери
  • Обективи
  • Средства за обработка на изображението
  • Устройства за запис на видео
  • Видео/Аудио домофони
  • Спомагателни устройства
  • Допълнително оборудване
  • Система за видеонаблюдение

    http://zazz.info/images/gallery/2016_7/643_attach_4215_normal.jpg